THƯ VIỆN TTHL ĐẠI HỌC CẦN THƠ Menu
Thứ Hai, ngày 18/05/2015
Bộ gõ tiếng Việt Tắt Bật
Tiêu chí tìm kiếm

Xem thông tin tài liệu

Bài tập Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Thông tin xuất bản: H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2007

Môn loại: 657.48076

Ngôn ngữ: vie

Số ĐKCB:

Kho sách Tầng 4 PYS.003731; SV.026027 (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 2)

Tóm tắt:

Bao gồm các 101 bài tập và bài giải về các loại kế toán trong kế toán tài chính như: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, kế toán tài sản bằng tiền và tiền vay...

Tóm tắt: Kế toán; Bài tập; Kế toán tài chính; Bài giải

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Công, Đoàn Vân Anh, Nguyễn Hữu Ánh,...