Ngày đăng: 15/06/2017

Cơ sở vật chất

- Hơn 138.000 bản sách giáo trình và tài liệu tham khảo.

- Cơ sở dữ liệu với hơn 19.000 biểu ghi thư mục.

- Hơn 30 loại báo, tạp chí chuyên ngành được cập nhật hàng tháng

- Bộ sưu tập tài liệu số gồm hơn 1.500 tài liệu (download miễn phí trên website http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/); 300 tài liệu là giáo trình nội bộ; với hơn 1.000 CD là tài liệu khóa luận tốt nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực.