Ngày đăng: 15/06/2017

Quá trình thành lập và phát triển

1. Thời gian thành lập

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Thủ đô Hà Nội được hình thành ngay sau khi nhà trường chính thức có quyết định thành lập năm 1959, với tên gọi ban đầu là Thư viện.

Năm 1959 đến 1977: Thư viện hoạt động dưới hình thức của một tổ phục vụ.

Từ năm 1977 đến năm 1982: Thư viện là tổ trực thuộc phòng Đào tạo.

Năm 1982, Thư viện tách ra khỏi phòng Đào tạo trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu. Có tên gọi mới là Ban Thư viện

Năm 2005, Thư viện được tổ chức lại từ sự kết hợp giữa hai đơn vị là Thư viện và Trung tâm hỗ trợ Dạy - Học. Lúc này, Thư viện trở thành một bộ phận nằm trong Trung tâm Hỗ trợ Dạy - Học.

Năm 2008 chính thức đổi tên Trung tâm Hỗ trợ Dạy - Học thành Thư viện trường CĐ Sư phạm Hà Nội.

Tháng 6/2014 thực hiện QĐ 360/QĐ-CĐSPHN, Thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Ngày 18/12/2015, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội ra quyết định thành lập Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

2. Chức năng nhiệm vụ

* Chức năng: Phục vụ đào tạo, quản lí và nghiên cứu khoa học, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức quản lí và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện.

* Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch, quản lí và tổ chức việc sử dụng cơ sở vật chất, tư liệu, trang thiết bị của Thư viện để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV trường.

- Xây dựng các nội quy, quy chế, quy trình để quản lí chặt chẽ các loại tài liệu, giáo trình, sách báo và các trang thiết bị của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các loại sách báo, tạp chí, các thông tin khoa học mới. Tăng cường công tác khai thác, cập nhật thông tin khoa học, xây dựng các biện pháp tra cứu để kịp thời phổ biến, giới thiệu rộng rãi cho bạn đọc.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hoá thư viện và tổ chức các dịch vụ về giáo dục và đào tạo phục vụ cho cán bộ, giảng viên, HSSV trong trường và tiến tới mở rộng ra các đối tượng ngoài trường.

- Thường xuyên khai thác, cập nhật thông tin khoa học phục vụ các cán bộ giảng viên, HSSV của trường.

- Xây dựng và tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch: bổ sung vốn tài liệu thư viện, CSDL điện tử; cơ sở vật chất; bổ sung, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống máy tính và mạng máy tính thuộc Trung tâm quản lý.

- Phối hợp với các khoa đào tạo, phòng chức năng để thu thập, bổ sung thường xuyên và xử lí nghiệp vụ sách, báo, tài liệu, giáo trình, tạp chí, các trang thiết bị cho Thư viện theo yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Quản lí khoa học công nghệ - Hợp tác phát triển tiếp nhận giáo trình, tài liệu và các trang thiết bị được cấp phát, cho tặng...; có kế hoạch tổ chức, nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện nhằm tăng cường khả năng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

-  Tổ chức hoạt động dịch vụ có thu của Trung tâm theo cơ chế phù hợp với quy định của nhà  trường, của  pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Thành tích nổi bật

3.1 Nguồn lực

Nguồn tài liệu của Trung tâm Thông tin - Thư viện được bổ sung thường xuyên phù hợp với yêu cầu  đào tạo của các khoa đào tạo, phù hợp với quy định của Nhà trường. Nguồn tài liệu có hơn 135.000 cuốn. Trong đó sách ngoại văn 5411 cuốn, giáo trình 68.164 cuốn, sách tham khảo 58.633 cuốn, băng đĩa, tranh ảnh bản đồ 700 chiếc, 2000 khoá luận, nghiên cứu khoa học. Tổng số đầu sách hiện có hơn 18.000 đầu sách, hơn 100 loại báo, tạp chí. Tài liệu, hệ thống tra cứu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và học sinh, sinh viên trong trường. Thư viện có hệ thống máy tính nối mạng (40 máy tính), 01 hệ thống cổng an ninh và hệ thống camera giám sát hiện đại; 01 hệ thống tự mượn – trả tài liệu, 05 máy đọc mã vạch, 02 máy scan tài liệu và đầy đủ các thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Thư viện.

3.2 Công tác chuyên môn

Phương thức hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện là phương thức hoạt động của thư viện khoa học chuyên ngành theo kiểu truyền thống kết hợp với hiện đại.

Công tác bổ sung nguồn tài liệu: Thư viện đã đầu tư kinh phí tập trung bổ sung tài liệu ngoại văn phục vụ tham khảo cho các mã ngành đào tạo. Những  năm gần đây Thư viện được bổ sung các nguồn tài liệu phong phú. Tài liệu được bổ sung không chỉ từ các nguồn mua truyền thống mà còn được đặt mua trực tiếp từ các nước, mua thông qua các chuyến học tập, làm việc tại nước ngoài của cán bộ giảng viên Nhà trường), bổ sung từ các dự án tài trợ nước ngoài.

Bên cạnh phát triển các dịch vụ thư viện truyền thống, Trung tâm Thông tin – Thư viện tập trung nguồn lực để triển khai các dịch vụ thư viện hiện đại. Khai thác tối đa các tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ bạn đọc. Tổ chức các khu vực đọc đa phương tiện với 40 máy tính, đáp ứng nhu cầu thông tin dưới nhiều hình thức (đọc, mượn sách, báo tạp chí, tìm kiếm thông tin trên website..).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện của Trung tâm Thông tin – Thư viện đã được triển khai từ năm 2005. Cho đến nay, toàn bộ dữ liệu biên mục tài liệu của Trung tâm đã được đưa lên mạng tạo điều kiện để bạn đọc có thể tra cứu từ xa. Toàn bộ dây chuyền thông tin, tư liệu từ khâu bổ sung đến xử lý, quản lý bạn đọc, phục vụ mượn trả tài liệu, in các biểu mẫu thống kê báo cáo, in thư mục thông báo sách mới… đều được tiến hành trên phần mềm thư viện điện tử.

Từ năm 2015, Trung tâm Thông tin – Thư viện chính thức triển khai Thư viện số Đại học Thủ đô Hà Nội tại địa chỉ http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/.

Hàng năm, Trung tâm Thông tin - Thư viện đều tổ chức các hoạt động như: Ngày hội đọc sách HNMU, quảng bá nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong sinh viên với hình thức sinh hoạt lớp theo chủ đề “Văn hóa đọc trong sinh viên HNMU”, tập huấn sử dụng thư viện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, lấy ý kiến người dùng về công tác Thư viện...

3.3. Định hướng phát triển

- Xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu tài liệu, học liệu số cho Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng được nhu cầu khai thác tài liệu, học liệu trực tuyến của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Quản trị kho dữ liệu số hiệu quả đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo phù hợp với tiến trình phát triển của Nhà trường.

- Xây dựng Trung tâm Thông tin – Thư viện trên nền tảng của thư viện truyền thống kết hợp thư viện điện tử. Nâng cấp Trung tâm Thông tin - Thư viện đảm bảo khả năng phát triển bền vững, phục vụ cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ từng bước được nâng cấp, hiện đại hóa, tăng tính liên kết và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường, đảm bảo phát triển thương hiệu cho ĐH Thủ đô Hà Nội.

1. Thời gian thành lập

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Thủ đô Hà Nội được hình thành ngay sau khi nhà trường chính thức có quyết định thành lập năm 1959, với tên gọi ban đầu là Thư viện.

Năm 1959 đến 1977: Thư viện hoạt động dưới hình thức của một tổ phục vụ.

Từ năm 1977 đến năm 1982: Thư viện là tổ trực thuộc phòng Đào tạo.

Năm 1982, Thư viện tách ra khỏi phòng Đào tạo trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu. Có tên gọi mới là Ban Thư viện

Năm 2005, Thư viện được tổ chức lại từ sự kết hợp giữa hai đơn vị là Thư viện và Trung tâm hỗ trợ Dạy - Học. Lúc này, Thư viện trở thành một bộ phận nằm trong Trung tâm Hỗ trợ Dạy - Học.

Năm 2008 chính thức đổi tên Trung tâm Hỗ trợ Dạy - Học thành Thư viện trường CĐ Sư phạm Hà Nội.

Tháng 6/2014 thực hiện QĐ 360/QĐ-CĐSPHN, Thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Ngày 18/12/2015, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội ra quyết định thành lập Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

2. Chức năng nhiệm vụ

* Chức năng

Phục vụ đào tạo, quản lí và nghiên cứu khoa học, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức quản lí và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện.

* Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch, quản lí và tổ chức việc sử dụng cơ sở vật chất, tư liệu, trang thiết bị của Thư viện để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV trường.

- Xây dựng các nội quy, quy chế, quy trình để quản lí chặt chẽ các loại tài liệu, giáo trình, sách báo và các trang thiết bị của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các loại sách báo, tạp chí, các thông tin khoa học mới. Tăng cường công tác khai thác, cập nhật thông tin khoa học, xây dựng các biện pháp tra cứu để kịp thời phổ biến, giới thiệu rộng rãi cho bạn đọc.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hoá thư viện và tổ chức các dịch vụ về giáo dục và đào tạo phục vụ cho cán bộ, giảng viên, HSSV trong trường và tiến tới mở rộng ra các đối tượng ngoài trường.

- Thường xuyên khai thác, cập nhật thông tin khoa học phục vụ các cán bộ giảng viên, HSSV của trường.

- Xây dựng và tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch: bổ sung vốn tài liệu thư viện, CSDL điện tử; cơ sở vật chất; bổ sung, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống máy tính và mạng máy tính thuộc Trung tâm quản lý.

- Phối hợp với các khoa đào tạo, phòng chức năng để thu thập, bổ sung thường xuyên và xử lí nghiệp vụ sách, báo, tài liệu, giáo trình, tạp chí, các trang thiết bị cho Thư viện theo yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Quản lí khoa học công nghệ - Hợp tác phát triển tiếp nhận giáo trình, tài liệu và các trang thiết bị được cấp phát, cho tặng...; có kế hoạch tổ chức, nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện nhằm tăng cường khả năng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

-  Tổ chức hoạt động dịch vụ có thu của Trung tâm theo cơ chế phù hợp với quy định của nhà  trường, của  pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.

  1. Thành tích nổi bật

3.1 Nguồn lực

Nguồn tài liệu của Trung tâm Thông tin - Thư viện được bổ sung thường xuyên phù hợp với yêu cầu  đào tạo của các khoa đào tạo, phù hợp với quy định của Nhà trường. Nguồn tài liệu có hơn 135.000 cuốn. Trong đó sách ngoại văn 5411 cuốn, giáo trình 68.164 cuốn, sách tham khảo 58.633 cuốn, băng đĩa, tranh ảnh bản đồ 700 chiếc, 2000 khoá luận, nghiên cứu khoa học. Tổng số đầu sách hiện có hơn 18.000 đầu sách, hơn 100 loại báo, tạp chí. Tài liệu, hệ thống tra cứu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và học sinh, sinh viên trong trường. Thư viện có hệ thống máy tính nối mạng (40 máy tính), 01 hệ thống cổng an ninh và hệ thống camera giám sát hiện đại; 01 hệ thống tự mượn – trả tài liệu, 05 máy đọc mã vạch, 02 máy scan tài liệu và đầy đủ các thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Thư viện.

3.2 Công tác chuyên môn

Phương thức hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện là phương thức hoạt động của thư viện khoa học chuyên ngành theo kiểu truyền thống kết hợp với hiện đại.

Công tác bổ sung nguồn tài liệu: Thư viện đã đầu tư kinh phí tập trung bổ sung tài liệu ngoại văn phục vụ tham khảo cho các mã ngành đào tạo. Những  năm gần đây Thư viện được bổ sung các nguồn tài liệu phong phú. Tài liệu được bổ sung không chỉ từ các nguồn mua truyền thống mà còn được đặt mua trực tiếp từ các nước, mua thông qua các chuyến học tập, làm việc tại nước ngoài của cán bộ giảng viên Nhà trường), bổ sung từ các dự án tài trợ nước ngoài.

Bên cạnh phát triển các dịch vụ thư viện truyền thống, Trung tâm Thông tin – Thư viện tập trung nguồn lực để triển khai các dịch vụ thư viện hiện đại. Khai thác tối đa các tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ bạn đọc. Tổ chức các khu vực đọc đa phương tiện với 40 máy tính, đáp ứng nhu cầu thông tin dưới nhiều hình thức (đọc, mượn sách, báo tạp chí, tìm kiếm thông tin trên website..).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện của Trung tâm Thông tin – Thư viện đã được triển khai từ năm 2005. Cho đến nay, toàn bộ dữ liệu biên mục tài liệu của Trung tâm đã được đưa lên mạng tạo điều kiện để bạn đọc có thể tra cứu từ xa. Toàn bộ dây chuyền thông tin, tư liệu từ khâu bổ sung đến xử lý, quản lý bạn đọc, phục vụ mượn trả tài liệu, in các biểu mẫu thống kê báo cáo, in thư mục thông báo sách mới… đều được tiến hành trên phần mềm thư viện điện tử.

Từ năm 2015, Trung tâm Thông tin – Thư viện chính thức triển khai Thư viện số Đại học Thủ đô Hà Nội tại địa chỉ http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/.

Hàng năm, Trung tâm Thông tin - Thư viện đều tổ chức các hoạt động như: Ngày hội đọc sách HNMU, quảng bá nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong sinh viên với hình thức sinh hoạt lớp theo chủ đề “Văn hóa đọc trong sinh viên HNMU”, tập huấn sử dụng thư viện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, lấy ý kiến người dùng về công tác Thư viện...

3.3. Định hướng phát triển

- Xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu tài liệu, học liệu số cho Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng được nhu cầu khai thác tài liệu, học liệu trực tuyến của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Quản trị kho dữ liệu số hiệu quả đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo phù hợp với tiến trình phát triển của Nhà trường.

- Xây dựng Trung tâm Thông tin – Thư viện trên nền tảng của thư viện truyền thống kết hợp thư viện điện tử. Nâng cấp Trung tâm Thông tin - Thư viện đảm bảo khả năng phát triển bền vững, phục vụ cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ từng bước được nâng cấp, hiện đại hóa, tăng tính liên kết và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường, đảm bảo phát triển thương hiệu cho ĐH Thủ đô Hà Nội.