...
Loại CSDL: Sách
MFN: 37838
Ký hiệu xếp giá: 38 / GI606T
Tác giả: Phan Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản:H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý: 257 tr., 24 cm
Từ khóa: Văn hóaPhương ĐôngGiáo trình
Tác giả bổ sung: Lê Thị Thu Hương - Đồng tác giả

Tìm kiếm thêm