...
Loại CSDL: Sách
MFN: 37840
Ký hiệu xếp giá: 91(V-H) / GI606T
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc
Thông tin xuất bản:H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý: 223 tr., 24 cm
Từ khóa: Văn hóaĐịa lýGiáo trìnhHà Nội
Tác giả bổ sung: Lê Thị Thu Hương - Đồng tác giả

Tìm kiếm thêm