...
Loại CSDL: Sách
MFN: 39278
Ký hiệu xếp giá: 6V / TH309K
Tác giả: Dương Ngọc Hải
Thông tin xuất bản:H.: Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý: 192 tr., 27 cm
Từ khóa: Đường ô tôKỹ thuậtÔ tôThiết kế
Tác giả bổ sung: Nguyễn Xuân Trục

Tìm kiếm thêm