...
Loại CSDL: Sách
MFN: 39284
Tác giả: Lê Đình Nghị
Thông tin xuất bản:H.: Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý: 196 tr., 27 cm
Từ khóa: Giáo trìnhPháp luậtLuật sở hữu

Tìm kiếm thêm