...
Loại CSDL: Sách
MFN: 39567
Tác giả: Lê Đình Nghị
Thông tin xuất bản:H.: Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý: 196 tr., 20,5 cm
Từ khóa: Pháp luậtGiáo trìnhLuật sở hữu

Tìm kiếm thêm