...
Loại CSDL: Sách
MFN: 40233
Tác giả: Carnegie, Dale
Thông tin xuất bản:H.: Nxb Thanh niên, 2020
Mô tả vật lý: 328 tr., 20,5 cm
Từ khóa: Kinh tếNghệ thuật giao tiếpGiao tiếp

Tìm kiếm thêm