...
Loại CSDL: Sách
MFN: 40261
Tác giả: Trần Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản:H.: Nxb Lý luận chính trị, 2021
Mô tả vật lý: 280 tr., 20,5 cm
Từ khóa: Quản lýNhà nướcChính sáchĐổi mới

Tìm kiếm thêm