...
Loại CSDL: Sách
MFN: 4238
Ký hiệu xếp giá: 9(07) / PH561P
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thông tin xuất bản:H.: Đại học Sư Phạm, 2002
Mô tả vật lý: 355tr., 20.5cm
Từ khóa: lịch sửphương pháp dạy họctrung học phổ thông
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Côi

Tìm kiếm thêm