...
Loại CSDL: Sách
MFN: 29388
Ký hiệu xếp giá: 016(V-H) / T550L
Tác giả: Vũ Văn Quân
Thông tin xuất bản:H.: Nxb Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý: 2010tr., 24cm
Từ khóa: Hà NộiVăn khắcTư liệuThư mục1945
Tác giả bổ sung: Nguyễn Hữu Mùi

Tìm kiếm thêm