...
Loại CSDL: Sách
MFN: 38138
Ký hiệu xếp giá: 01 / GI606T
Thông tin xuất bản:H.: NXB Đại học Sư phạm, 2015
Mô tả vật lý: 309 tr., 24 cm
Từ khóa: Xã hộiGiáo trìnhTự nhiên
Tác giả bổ sung: Trần Thị Hà Giang - đồng tác giả

Tìm kiếm thêm