• Cơ sở vật chất

    Tóm tắt:  

    Mô tả:   - Hơn 138.000 bản sách giáo trình và tài liệu tham khảo. - Cơ sở dữ liệu với hơn 19.000 biểu ghi thư mục. - Hơn 30 loại báo, tạp chí chuyên ngành được cập nhật hàng tháng - Bộ sưu tập tài liệu số gồm hơn 1.500 tài liệu (download miễn phí trên website http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/); 300 tài liệu là giáo trình nội bộ; với hơn 1.000 CD là tài liệu khóa luận tốt nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực.