• Tóm tắt:   Thực hiện Thông báo số 339 /TB-ĐHTĐHN ngày 29 /3 /2018, TT Thông tin – Thư viện gửi đến toàn thể thấy cô và sinh viên hướng dẫn thực hiện Phiếu khảo sát lấy ý kiến người học về việc sử dụng và khai thác TT Thông tin – Thư viện.

    Mô tả:   Thực hiện Thông báo số 339 /TB-ĐHTĐHN ngày 29 /3 /2018, TT Thông tin – Thư viện gửi đến toàn thể thấy cô và sinh viên hướng dẫn  thực hiện Phiếu khảo sát lấy ý kiến người học về việc sử dụng và khai thác TT Thông tin – Thư viện. Thời gian khảo sát: từ ngày 29/3 đến ngày 16/4/2018 Thực hiện việc khảo sát  theo các bước sau: Bước 1: Vào địa chỉ email: email do Nhà trường cấp Nhập địa chỉ email: Tên viết tắt.tên lớp@daihocthudo.edu.vn Ví dụ: Nguyễn Minh Phương, Lớp Giáo dục mầm non C2016 B  sẽ nhập tên Mail:  nmphuong.gdmnc2016b@daihocthudo.edu.vn Nhập mật khẩu theo cú pháp C hoặc D + mã sinh viên. (Ghi chú : C là hệ Cao đẳng, D là hệ Đại học) Bước 2: Điền vào phiếu khảo sát được gửi tới mail của từng sinh viên hoặc vào đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScadlUmFUD1XHzhpMCJCK_Lz2KQu5pnM9uRV494EWgEXVC1Vg/viewform?c=0&w=1 Bước 3: Chọn đáp áp, trả lời câu hỏi Bước 4: Nhấp “Gửi” để hoàn thành Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ Cô Trần Thị Hiền, chuyên viên TT Thông tin – Thư viện  (Số ĐT:0972053685, email tthien@daihocthudo.edu.vn).