• Tóm tắt:   ĐH Thủ đô Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn hệ cao đẳng và đại học năm 2018, trong đó ngành Giáo dục Mầm non có mức điểm cao nhất: 37,58 điểm.

    Mô tả:   ĐH Thủ đô Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn hệ cao đẳng và đại học năm 2018, trong đó ngành Giáo dục Mầm non có mức điểm cao nhất: 37,58 điểm.   Nhìn chung, điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội tăng so với 2017. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có điểm chuẩn là 30,42, tăng 10,92 điểm so với năm 2017 (19,5 điểm). Ngành Quản trị Khách sạn có điểm chuẩn là 30,75, tăng 9,75 điểm so với năm ngoái (21 điểm). Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Giáo dục Mầm non cũng tăng 0,83 điểm. Ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là Chính trị học (19,83 điểm). Năm 2017, ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ thông tin (18,92 điểm). Trong khi đó, điểm chuẩn nhiều trường giảm mạnh so với 2017. Điểm chuẩn Đại học Quân Y theo khối A00 giảm đến 8,95 điểm so với 2017, từ 29,45 xuống còn 20,5 đối với thí sinh nam miền Bắc; từ 27,15 xuống còn 20,6 đối với thí sinh nam miền Nam.   Điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội, ngành Y Đa khoa chỉ lấy 24,75 điểm, trong khi điểm chuẩn năm 2017 là 29,25 điểm (giảm 4,5 điểm). Đại học Ngoại thương có điểm chuẩn cao nhất là Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh (24,25 điểm), ngành này năm ngoái lấy 28,25 điểm. Theo kenh14.vn