• Tóm tắt:   Nhằm góp phần tôn vinh các giá trị của sách và phát triển phong trào đọc sách trong sinh viên hướng tới việc xây dựng một xã hội học tập, ngày 12/4/2019 trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo Kế hoạch tổ chức Ngày hội sách

    Mô tả:   Nhằm góp phần tôn vinh các giá trị của sách và phát triển phong trào đọc sách trong sinh viên hướng tới việc xây dựng một xã hội học tập, trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội sách theo chủ đề "Sách - Hội nhập và sáng tạo" với nội dung như sau: Nội dung:   - Trao giải cuộc thi tìm kiếm “Đại sứ văn hóa đọc Đại học Thủ đô Hà Nội” - Tọa đàm với diễn giả theo chủ đề “Sách – Hội nhập và sáng tạo” - Văn nghệ chào mừng, hoạt động trưng bày sách nghệ thuật, giới thiệu sách hướng hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/04; kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04. - Trưng bày giới thiệu sách - Trao đổi sách và quyên góp sách. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: Ngày 12/4/2019 (Thứ 6) - Địa điểm: Khu vực sân khấu CS1 Các cán bộ, giảng viên, các em sinh viên quan tâm đến tham dự và trao đổi, quyên góp sách để