• Tóm tắt:   TT - TT Thư viện thông báo lịch ngưng phục vụ ngoài giờ

    Mô tả:   Trung tâm Thông Tin – Thư Viện trường Đại học Thủ đô Hà Nội xin thông báo tạm ngưng phục vụ bạn đọc buổi trưa tại Thư Viện từ ngày 24 tháng 06 năm 2019. TT - TT Thư viện sẽ sớm thông báo lịch phục vụ ngoài giờ tiếp theo. Trân trọng thông báo THƯ VIỆN