• Tóm tắt:   Thư viện mở cửa phục vụ tại cơ sở 2 và cơ sở 3

    Mô tả:   THÔNG BÁO V/v mở cửa phục vụ phòng đọc tự chọn tại TT TT – Thư viện cơ sở 2 và cơ sở 3 Thực hiện chủ trương của nhà trường về việc tăng cường phục vụ người học tại TT TT – Thư viện tại cơ sở 2 và cơ sở 3, TT TT – Thư viện thông báo lịch phục vụ bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2019, cụ thể như sau: Cơ sở 2: - Địa điểm: Phòng đọc tự chọn, nhà Thư viện tại Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội - Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 8h00 – 11h30                      Chiều: Từ 13h30 – 16h30 Cơ sở 3: - Địa điểm: Phòng đọc tự chọn, Tầng 2 nhà F (cạnh văn phòng Khoa Giáo dục tiểu học) tại Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội - Thời gian: Các ngày từ thứ 2,4,6 Sáng: Từ 8h00 – 11h30                      Chiều: Từ 13h30 – 16h30.                                                           TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO