• HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN

    Tóm tắt:  

    Mô tả:   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN VÀ TRA CỨU TÀI LIỆU I/. MƯỢN SÁCH DẠNG BẢN IN Bước 1: Nhấn thông tin tài liệu tìm kiếm nhanh bằng: Nhan đề, Tác giả, Từ khóa,... Bước 2: Nhấn nút “Tìm kiếm” để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu Bước 3: Nhấn vào “Nhan đề tên tài liệu” cần hoặc nhấn “Chi tiết” đế xem thông tin chi tiết tài liệu: Mã kí hiệu của tài liệu, số lượng và tình trạng của tài liệu Bước 4: Vị trí tài liệu: Nhấn “Vị trí tài liệu” để xem chi tiết nơi lưu trữ tài liệu tại các kho và trạng thái mượn hiện tại của tài liệu. Bước 5: Lấy mã số của tài liệu và đăng ký mượn II/. CÁCH TRA CỨU VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU DẠNG SỐ ĐỊA CHỈ WEBSITE: http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/ hoặc http://thuvien.hnmu.edu.vn/pages/opac/wpid-wpid-collection-type-collection.html Bạn đọc có thể xem và khai thác tài liệu dạng số (bản mềm). Bước 1: Nhấn vào “Bộ sưu tập số”. Bước 2: Tìm kiếm nhanh bằng thông tin tài liệu: nhan đề, tác giả,... hoặc theo danh mục ở bên trái. Bước 3: Xem chi tiết tài liệu.