• PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2021

    Tóm tắt:   Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đối với toàn thể sinh viên Nhà trường

    Mô tả:   Tiếp nối thành công của Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020 với 2 giải Khuyến khích vòng Chung khảo Toàn quốc, TT TT Thư viện& học liệu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2021 tới toàn thể Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với thời gian và thể lệ cụ thể như sau: 1. Thời gian - Vòng sơ khảo: Sinh viên nộp bài thi về Khoa trước ngày 20/5/2021. Các Khoa lựa chọn bài thi có chất lượng tham dự cấp Trường - Vòng chung kết tại Bộ Văn hóa - Thể Thao & Du lịch: Tổ chức tại Hà Nội từ tháng 8/2020 – 10/2021 2. Chủ đề dự thi Đề 1:  Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà anh (chị) yêu thích, đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của anh (chị). Câu 2: Nếu được chọn làm Đại sứ Văn hóa đọc, anh (chị) có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn. Đề 2: Câu 1: Chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả và tác động của phương pháp đọc đó đối với học tập, công tác phát triển kiến thức, kỹ năng của bản thân 3. Cơ cấu giải thưởng - Vòng Sơ khảo: Bài thi đạt giải sẽ nhận được Giấy khen của Nhà trường 01 giải Nhất: 300.000 đồng 02 giải Nhì: 200.000 đồng 03 giải Ba: 150.000 đồng 08 giải Khuyến khích: 100.000 đồng Giải được tương tác nhiều nhất trên fanpage: 100.000 đồng Giải có sáng tạo, nội dung hấp dẫn: 100.000 đồng - Vòng Chung khảo: 10 bài thi đạt giải cao sẽ được lựa chọn, tham gia vòng chung kết Toàn quốc.