• Cơ sở vật chất

  Tóm tắt:  

  Mô tả:   - Hơn 138.000 bản sách giáo trình và tài liệu tham khảo. - Cơ sở dữ liệu với hơn 19.000 biểu ghi thư mục. - Hơn 30 loại báo, tạp chí chuyên ngành được cập nhật hàng tháng - Bộ sưu tập tài liệu số gồm hơn 1.500 tài liệu (download miễn phí trên website http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/); 300 tài liệu là giáo trình nội bộ; với hơn 1.000 CD là tài liệu khóa luận tốt nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực.

 • Quá trình thành lập và phát triển

  Tóm tắt:  

  Mô tả:   1. Thời gian thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Thủ đô Hà Nội được hình thành ngay sau khi nhà trường chính thức có quyết định thành lập năm 1959, với tên gọi ban đầu là Thư viện. Năm 1959 đến 1977: Thư viện hoạt động dưới hình thức của một tổ phục vụ. Từ năm 1977 đến năm 1982: Thư viện là tổ trực thuộc phòng Đào tạo. Năm 1982, Thư viện tách ra khỏi phòng Đào tạo trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu. Có tên gọi mới là Ban Thư viện Năm 2005, Thư viện được tổ chức lại từ sự kết hợp giữa hai đơn vị là Thư viện và Trung tâm hỗ trợ Dạy - Học. Lúc này, Thư viện trở thành một bộ phận nằm trong Trung tâm Hỗ trợ Dạy - Học. Năm 2008 chính thức đổi tên Trung tâm Hỗ trợ Dạy - Học thành Thư viện trường CĐ Sư phạm Hà Nội. Tháng 6/2014 thực hiện QĐ 360/QĐ-CĐSPHN, Thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Thư viện. Ngày 18/12/2015, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội ra quyết định thành lập Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. 2. Chức năng nhiệm vụ * Chức năng: Phục vụ đào tạo, quản lí và nghiên cứu khoa học, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức quản lí và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện. * Nhiệm vụ - Lập kế hoạch, quản lí và tổ chức việc sử dụng cơ sở vật chất, tư liệu, trang thiết bị của Thư viện để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV trường. - Xây dựng các nội quy, quy chế, quy trình để quản lí chặt chẽ các loại tài liệu, giáo trình, sách báo và các trang thiết bị của Trung tâm Thông tin – Thư viện. - Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các loại sách báo, tạp chí, các thông tin khoa học mới. Tăng cường công tác khai thác, cập nhật thông tin khoa học, xây dựng các biện pháp tra cứu để kịp thời phổ biến, giới thiệu rộng rãi cho bạn đọc. - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hoá thư viện và tổ chức các dịch vụ về giáo dục và đào tạo phục vụ cho cán bộ, giảng viên, HSSV trong trường và tiến tới mở rộng ra các đối tượng ngoài trường. - Thường xuyên khai thác, cập nhật thông tin khoa học phục vụ các cán bộ giảng viên, HSSV của trường. - Xây dựng và tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch: bổ sung vốn tài liệu thư viện, CSDL điện tử; cơ sở vật chất; bổ sung, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống máy tính và mạng máy tính thuộc Trung tâm quản lý. - Phối hợp với các khoa đào tạo, phòng chức năng để thu thập, bổ sung thường xuyên và xử lí nghiệp vụ sách, báo, tài liệu, giáo trình, tạp chí, các trang thiết bị cho Thư viện theo yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. - Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Quản lí khoa học công nghệ - Hợp tác phát triển tiếp nhận giáo trình, tài liệu và các trang thiết bị được cấp phát, cho tặng...; có kế hoạch tổ chức, nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện nhằm tăng cường khả năng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. -  Tổ chức hoạt động dịch vụ có thu của Trung tâm theo cơ chế phù hợp với quy định của nhà  trường, của  pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao. 3. Thành tích nổi bật 3.1 Nguồn lực Nguồn tài liệu của Trung tâm Thông tin - Thư viện được bổ sung thường xuyên phù hợp với yêu cầu  đào tạo của các khoa đào tạo, phù hợp với quy định của Nhà trường. Nguồn tài liệu có hơn 135.000 cuốn. Trong đó sách ngoại văn 5411 cuốn, giáo trình 68.164 cuốn, sách tham khảo 58.633 cuốn, băng đĩa, tranh ảnh bản đồ 700 chiếc, 2000 khoá luận, nghiên cứu khoa học. Tổng số đầu sách hiện có hơn 18.000 đầu sách, hơn 100 loại báo, tạp chí. Tài liệu, hệ thống tra cứu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và học sinh, sinh viên trong trường. Thư viện có hệ thống máy tính nối mạng (40 máy tính), 01 hệ thống cổng an ninh và hệ thống camera giám sát hiện đại; 01 hệ thống tự mượn – trả tài liệu, 05 máy đọc mã vạch, 02 máy scan tài liệu và đầy đủ các thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Thư viện. 3.2 Công tác chuyên môn Phương thức hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện là phương thức hoạt động của thư viện khoa học chuyên ngành theo kiểu truyền thống kết hợp với hiện đại. Công tác bổ sung nguồn tài liệu: Thư viện đã đầu tư kinh phí tập trung bổ sung tài liệu ngoại văn phục vụ tham khảo cho các mã ngành đào tạo. Những  năm gần đây Thư viện được bổ sung các nguồn tài liệu phong phú. Tài liệu được bổ sung không chỉ từ các nguồn mua truyền thống mà còn được đặt mua trực tiếp từ các nước, mua thông qua các chuyến học tập, làm việc tại nước ngoài của cán bộ giảng viên Nhà trường), bổ sung từ các dự án tài trợ nước ngoài. Bên cạnh phát triển các dịch vụ thư viện truyền thống, Trung tâm Thông tin – Thư viện tập trung nguồn lực để triển khai các dịch vụ thư viện hiện đại. Khai thác tối đa các tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ bạn đọc. Tổ chức các khu vực đọc đa phương tiện với 40 máy tính, đáp ứng nhu cầu thông tin dưới nhiều hình thức (đọc, mượn sách, báo tạp chí, tìm kiếm thông tin trên website..). Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện của Trung tâm Thông tin – Thư viện đã được triển khai từ năm 2005. Cho đến nay, toàn bộ dữ liệu biên mục tài liệu của Trung tâm đã được đưa lên mạng tạo điều kiện để bạn đọc có thể tra cứu từ xa. Toàn bộ dây chuyền thông tin, tư liệu từ khâu bổ sung đến xử lý, quản lý bạn đọc, phục vụ mượn trả tài liệu, in các biểu mẫu thống kê báo cáo, in thư mục thông báo sách mới… đều được tiến hành trên phần mềm thư viện điện tử. Từ năm 2015, Trung tâm Thông tin – Thư viện chính thức triển khai Thư viện số Đại học Thủ đô Hà Nội tại địa chỉ http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/. Hàng năm, Trung tâm Thông tin - Thư viện đều tổ chức các hoạt động như: Ngày hội đọc sách HNMU, quảng bá nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong sinh viên với hình thức sinh hoạt lớp theo chủ đề “Văn hóa đọc trong sinh viên HNMU”, tập huấn sử dụng thư viện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, lấy ý kiến người dùng về công tác Thư viện... 3.3. Định hướng phát triển - Xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu tài liệu, học liệu số cho Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng được nhu cầu khai thác tài liệu, học liệu trực tuyến của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Quản trị kho dữ liệu số hiệu quả đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo phù hợp với tiến trình phát triển của Nhà trường. - Xây dựng Trung tâm Thông tin – Thư viện trên nền tảng của thư viện truyền thống kết hợp thư viện điện tử. Nâng cấp Trung tâm Thông tin - Thư viện đảm bảo khả năng phát triển bền vững, phục vụ cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ từng bước được nâng cấp, hiện đại hóa, tăng tính liên kết và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường, đảm bảo phát triển thương hiệu cho ĐH Thủ đô Hà Nội. 1. Thời gian thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Thủ đô Hà Nội được hình thành ngay sau khi nhà trường chính thức có quyết định thành lập năm 1959, với tên gọi ban đầu là Thư viện. Năm 1959 đến 1977: Thư viện hoạt động dưới hình thức của một tổ phục vụ. Từ năm 1977 đến năm 1982: Thư viện là tổ trực thuộc phòng Đào tạo. Năm 1982, Thư viện tách ra khỏi phòng Đào tạo trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu. Có tên gọi mới là Ban Thư viện Năm 2005, Thư viện được tổ chức lại từ sự kết hợp giữa hai đơn vị là Thư viện và Trung tâm hỗ trợ Dạy - Học. Lúc này, Thư viện trở thành một bộ phận nằm trong Trung tâm Hỗ trợ Dạy - Học. Năm 2008 chính thức đổi tên Trung tâm Hỗ trợ Dạy - Học thành Thư viện trường CĐ Sư phạm Hà Nội. Tháng 6/2014 thực hiện QĐ 360/QĐ-CĐSPHN, Thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Thư viện. Ngày 18/12/2015, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội ra quyết định thành lập Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. 2. Chức năng nhiệm vụ * Chức năng Phục vụ đào tạo, quản lí và nghiên cứu khoa học, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức quản lí và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện. * Nhiệm vụ - Lập kế hoạch, quản lí và tổ chức việc sử dụng cơ sở vật chất, tư liệu, trang thiết bị của Thư viện để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV trường. - Xây dựng các nội quy, quy chế, quy trình để quản lí chặt chẽ các loại tài liệu, giáo trình, sách báo và các trang thiết bị của Trung tâm Thông tin – Thư viện. - Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các loại sách báo, tạp chí, các thông tin khoa học mới. Tăng cường công tác khai thác, cập nhật thông tin khoa học, xây dựng các biện pháp tra cứu để kịp thời phổ biến, giới thiệu rộng rãi cho bạn đọc. - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hoá thư viện và tổ chức các dịch vụ về giáo dục và đào tạo phục vụ cho cán bộ, giảng viên, HSSV trong trường và tiến tới mở rộng ra các đối tượng ngoài trường. - Thường xuyên khai thác, cập nhật thông tin khoa học phục vụ các cán bộ giảng viên, HSSV của trường. - Xây dựng và tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch: bổ sung vốn tài liệu thư viện, CSDL điện tử; cơ sở vật chất; bổ sung, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống máy tính và mạng máy tính thuộc Trung tâm quản lý. - Phối hợp với các khoa đào tạo, phòng chức năng để thu thập, bổ sung thường xuyên và xử lí nghiệp vụ sách, báo, tài liệu, giáo trình, tạp chí, các trang thiết bị cho Thư viện theo yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. - Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Quản lí khoa học công nghệ - Hợp tác phát triển tiếp nhận giáo trình, tài liệu và các trang thiết bị được cấp phát, cho tặng...; có kế hoạch tổ chức, nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện nhằm tăng cường khả năng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. -  Tổ chức hoạt động dịch vụ có thu của Trung tâm theo cơ chế phù hợp với quy định của nhà  trường, của  pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao. Thành tích nổi bật 3.1 Nguồn lực Nguồn tài liệu của Trung tâm Thông tin - Thư viện được bổ sung thường xuyên phù hợp với yêu cầu  đào tạo của các khoa đào tạo, phù hợp với quy định của Nhà trường. Nguồn tài liệu có hơn 135.000 cuốn. Trong đó sách ngoại văn 5411 cuốn, giáo trình 68.164 cuốn, sách tham khảo 58.633 cuốn, băng đĩa, tranh ảnh bản đồ 700 chiếc, 2000 khoá luận, nghiên cứu khoa học. Tổng số đầu sách hiện có hơn 18.000 đầu sách, hơn 100 loại báo, tạp chí. Tài liệu, hệ thống tra cứu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và học sinh, sinh viên trong trường. Thư viện có hệ thống máy tính nối mạng (40 máy tính), 01 hệ thống cổng an ninh và hệ thống camera giám sát hiện đại; 01 hệ thống tự mượn – trả tài liệu, 05 máy đọc mã vạch, 02 máy scan tài liệu và đầy đủ các thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Thư viện. 3.2 Công tác chuyên môn Phương thức hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện là phương thức hoạt động của thư viện khoa học chuyên ngành theo kiểu truyền thống kết hợp với hiện đại. Công tác bổ sung nguồn tài liệu: Thư viện đã đầu tư kinh phí tập trung bổ sung tài liệu ngoại văn phục vụ tham khảo cho các mã ngành đào tạo. Những  năm gần đây Thư viện được bổ sung các nguồn tài liệu phong phú. Tài liệu được bổ sung không chỉ từ các nguồn mua truyền thống mà còn được đặt mua trực tiếp từ các nước, mua thông qua các chuyến học tập, làm việc tại nước ngoài của cán bộ giảng viên Nhà trường), bổ sung từ các dự án tài trợ nước ngoài. Bên cạnh phát triển các dịch vụ thư viện truyền thống, Trung tâm Thông tin – Thư viện tập trung nguồn lực để triển khai các dịch vụ thư viện hiện đại. Khai thác tối đa các tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ bạn đọc. Tổ chức các khu vực đọc đa phương tiện với 40 máy tính, đáp ứng nhu cầu thông tin dưới nhiều hình thức (đọc, mượn sách, báo tạp chí, tìm kiếm thông tin trên website..). Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện của Trung tâm Thông tin – Thư viện đã được triển khai từ năm 2005. Cho đến nay, toàn bộ dữ liệu biên mục tài liệu của Trung tâm đã được đưa lên mạng tạo điều kiện để bạn đọc có thể tra cứu từ xa. Toàn bộ dây chuyền thông tin, tư liệu từ khâu bổ sung đến xử lý, quản lý bạn đọc, phục vụ mượn trả tài liệu, in các biểu mẫu thống kê báo cáo, in thư mục thông báo sách mới… đều được tiến hành trên phần mềm thư viện điện tử. Từ năm 2015, Trung tâm Thông tin – Thư viện chính thức triển khai Thư viện số Đại học Thủ đô Hà Nội tại địa chỉ http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/. Hàng năm, Trung tâm Thông tin - Thư viện đều tổ chức các hoạt động như: Ngày hội đọc sách HNMU, quảng bá nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong sinh viên với hình thức sinh hoạt lớp theo chủ đề “Văn hóa đọc trong sinh viên HNMU”, tập huấn sử dụng thư viện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, lấy ý kiến người dùng về công tác Thư viện... 3.3. Định hướng phát triển - Xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu tài liệu, học liệu số cho Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng được nhu cầu khai thác tài liệu, học liệu trực tuyến của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Quản trị kho dữ liệu số hiệu quả đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo phù hợp với tiến trình phát triển của Nhà trường. - Xây dựng Trung tâm Thông tin – Thư viện trên nền tảng của thư viện truyền thống kết hợp thư viện điện tử. Nâng cấp Trung tâm Thông tin - Thư viện đảm bảo khả năng phát triển bền vững, phục vụ cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ từng bước được nâng cấp, hiện đại hóa, tăng tính liên kết và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường, đảm bảo phát triển thương hiệu cho ĐH Thủ đô Hà Nội.

 • Các đề tài nghiên cứu

  Tóm tắt:  

  Mô tả:      

 • Cơ cấu tổ chức

  Tóm tắt:  

  Mô tả:   Tổng số cán bộ, viên chức: 07 người TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 1 Quách Hải Đường Giám đốc 383308603 qhduong@daihocthudo.edu.vn 2 Hà Thị Thanh Chung Thư viện viên - Phụ trách phòng Đọc   httchung@daihocthudo.edu.vn 3 Trần Thị Hiền Thư viện viên - Phụ trách Nghiệp vụ   tthien@daihocthudo.edu.vn 4 Nguyễn Thị Huyền Lương Chuyên viên - Phụ trách kho Giáo trình   nthluong@daihocthudo.edu.vn 5 Đinh Thị Kim Liên Thư viện viên - Phụ trách kho Giáo trình   dtklien@daihocthudo.edu.vn 6 Nguyễn Thanh Tâm Chuyên viên phụ trách hành chính   nttam@daihocthudo.edu.vn 7 Đinh Thị Yến Thư viện viên - Phụ trách kho Mượn   dtyen@daihocthudo.edu.vn

 • Nội quy

  Tóm tắt:  

  Mô tả:   I. LỊCH PHỤC VỤ Từ thứ 2 đến thứ 6:        Sáng: 8h00 đến 11h30; Chiều: 13h30 đến 17h00 Lịch phục vụ ngoài giờ hành chính: Theo thông báo II. DỊCH VỤ THÔNG TIN – THƯ VIỆN Mượn, trả tài liệu Hướng dẫn tìm tin và sử dụng thư viện Tìm kiếm và tư vấn thông tin Truy cập nguồn tài nguyên điện tử Dịch vụ sao chụp tài liệu. Tiếp nhận đề nghị đặt mua tài liệu III. NỘI QUY THƯ VIỆN 1. Xuất trình thẻ hợp lệ khi vào Thư viện. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác. Thẻ hợp lệ bao gồm: Thẻ cán bộ ĐHTĐHN Thẻ sinh viên ĐHTĐHN Thẻ bạn đọc. 2. Giữ gìn mỹ quan, trật tự và an toàn trong thư viện: đi nhẹ, nói khẽ, trang phục gọn gàng, lịch sự; không hút thuốc lá, không mang chất cháy, chất nổ vào Thư viện, không mang đồ ăn vào Thư viện. 3. Giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện nếp sống văn minh và cảnh quan, môi trường sư phạm trong khu vực thư viện. Phải vứt rác vào nơi quy định. 4. Tại phòng tự chọn, mỗi lần đọc chỉ được lấy tối đa 02 cuốn sách, hoặc 01 loại tạp chí, đọc xong phải để đúng nơi quy định sau đó mới được lấy tài liệu khác. 5. Tuyệt đối không tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Không tráo đổi, làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các loại tài liệu khác. 6. Việc sao chụp tài liệu trong thư viện phải tuân theo các quy định của Pháp luật về tác quyền và theo sự hướng dẫn của cán bộ thư viện. 7. Tại khu vực máy tính: Nghiêm cấm vào các website không lành mạnh. Tuyệt đối không cài các chương trình, phần mềm vào máy tính trong thư viện. 8. Bạn đọc vi phạm nội quy, gây thiệt hại về tài sản của Thư viện, sẽ phải bồi thường, hoặc bị kỷ luật theo quy định của Nhà trường và Thư viện. IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI  NGUYÊN THƯ VIỆN 1. Đối với tài liệu giấy: Tài liệu dạng giấy được sử dụng đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà qua bộ phận phục vụ Đọc và Mượn tại Thư viện Có thể mượn/trả thông qua cán bộ thư viện hoặc qua máy mượn/trả tự động (tầng 2 Thư viện) Tài liệu tham khảo: sách, báo, tạp chí: Sử dụng tại Thư viện và mượn về (tối đa 03 cuốn/lượt) Tài liệu giáo trình: Sử dụng tại Thư viện và mượn về (tối đa 05 tài liệu/lượt) Tài liệu tiếng nước ngoài: Sử dụng tại Thư viện Bộ sưu tập đặc biệt (Tài liệu không công bố gồm luận án, luận văn, báo cáo khoa học,…): Sử dụng theo quy định về sở hữu trí tuệ. Bạn đọc chỉ sử dụng tại Thư viện 2. Đối với tài liệu điện tử:  Tài liệu dạng điện tử được cung cấp tài khoản để sử dụng qua mạng Internet theo quy định về quản lý học liệu điện tử. Mở link: http://thuvien.hnmu.edu.vn -> Tra cứu tài liệu theo các cú pháp Hoặc link http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/ + Đăng nhập tài khoản: Tên: Mã số sinh viên/Pass: Ngày/ tháng/ năm sinh (8 số) + Download miễn phí và sử dụng các tính năng khác. V. CHÍNH SÁCH PHẠT Tài liệu mượn quá hạn sẽ bị phạt : Theo số lượng tài liệu/ngày quá hạn Tài liệu hỏng không thể sửa chữa hoặc mất: đền sách mới.

 • Chức năng, nhiệm vụ

  Tóm tắt:  

  Mô tả:   * Chức năng Phục vụ đào tạo, quản lí và nghiên cứu khoa học, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức quản lí và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện. * Nhiệm vụ - Lập kế hoạch, quản lí và tổ chức việc sử dụng cơ sở vật chất, tư liệu, trang thiết bị của Thư viện để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV trường. - Xây dựng các nội quy, quy chế, quy trình để quản lí chặt chẽ các loại tài liệu, giáo trình, sách báo và các trang thiết bị của Trung tâm Thông tin – Thư viện. - Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các loại sách báo, tạp chí, các thông tin khoa học mới. Tăng cường công tác khai thác, cập nhật thông tin khoa học, xây dựng các biện pháp tra cứu để kịp thời phổ biến, giới thiệu rộng rãi cho bạn đọc. - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hoá thư viện và tổ chức các dịch vụ về giáo dục và đào tạo phục vụ cho cán bộ, giảng viên, HSSV trong trường và tiến tới mở rộng ra các đối tượng ngoài trường. - Thường xuyên khai thác, cập nhật thông tin khoa học phục vụ các cán bộ giảng viên, HSSV của trường. - Xây dựng và tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch: bổ sung vốn tài liệu thư viện, CSDL điện tử; cơ sở vật chất; bổ sung, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống máy tính và mạng máy tính thuộc Trung tâm quản lý. - Phối hợp với các khoa đào tạo, phòng chức năng để thu thập, bổ sung thường xuyên và xử lí nghiệp vụ sách, báo, tài liệu, giáo trình, tạp chí, các trang thiết bị cho Thư viện theo yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. - Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Quản lí khoa học công nghệ - Hợp tác phát triển tiếp nhận giáo trình, tài liệu và các trang thiết bị được cấp phát, cho tặng...; có kế hoạch tổ chức, nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện nhằm tăng cường khả năng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. -  Tổ chức hoạt động dịch vụ có thu của Trung tâm theo cơ chế phù hợp với quy định của nhà  trường, của  pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.