Tìm thấy 91 Kết quả Tổng số 26294

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
  Tác giả: Mascull Bill
  Thông tin xuất bản: Pearson Longman, 2010
  Ký hiệu xếp giá: /
  Loại CSDL:
 • 4.
  Tác giả: Stubbs, Evan
  Thông tin xuất bản: USA: Wiley, 2015
  Ký hiệu xếp giá: 33/
  Loại CSDL:
 • 5.
  Tác giả: Stubbs, Evan
  Thông tin xuất bản: USA: Wiley, 2015
  Ký hiệu xếp giá: 33/B302
  Loại CSDL:
 • 6.
  Tác giả: Libava, Joel
  Thông tin xuất bản: USA: Wiley, 2016
  Ký hiệu xếp giá: /B201O
  Loại CSDL:
 • 7.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2012
  Ký hiệu xếp giá: 33/HBR432
  Loại CSDL:
 • 8.
  Tác giả: Sheen, Raymond
  Thông tin xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2015
  Ký hiệu xếp giá: 33/HBR432
  Loại CSDL:
 • 9.
  Tác giả: Ruback, Richard S.
  Thông tin xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 33/HBR432
  Loại CSDL:
 • 10.
  Tác giả: Kranz, Maciej
  Thông tin xuất bản: USA: Wiley, 2011
  Ký hiệu xếp giá: 33/B506D
  Loại CSDL: