Tìm thấy 357 Kết quả Tổng số 26294

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
 • 2.
  Tác giả: Sayer, Mike
  Thông tin xuất bản: USA: Cengage, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 4N(523)/L302E
  Loại CSDL:
 • 3.
  Tác giả: Sayer, Mike
  Thông tin xuất bản: USA: Cengage, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 4N(523)/L302E
  Loại CSDL:
 • 4.
  Tác giả: Sayer, Mike
  Thông tin xuất bản: USA: Cengage, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 4N(523)/L302E
  Loại CSDL:
 • 5.
  Tác giả: Egnal, Bart
  Thông tin xuất bản: USA: Wiley, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 4N(523)/L100I
  Loại CSDL:
 • 6.
  Tác giả: Wilson, Rosemary
  Thông tin xuất bản: UK: Cambridge, 2015
  Ký hiệu xếp giá: 4N(523)/A109S
  Loại CSDL:
 • 7.
  Tác giả: Williams, Damian
  Thông tin xuất bản: UK: Pearson, 2011
  Ký hiệu xếp giá: 4N(523)/SP100O
  Loại CSDL:
 • 8.
  Tác giả: Tomlinson, Brian
  Thông tin xuất bản: New York: Cambridge, 2013
  Ký hiệu xếp giá: 4(N523)/M110E
  Loại CSDL:
 • 9.
  Tác giả: Kaczor, W. J. (Wieslawa J.)
  Thông tin xuất bản: New York: AMS, 2000
  Ký hiệu xếp giá: 4(N523), 51/PR401L
  Loại CSDL:
 • 10.
  Tác giả: James, Carl
  Thông tin xuất bản: New York: Routledge, 1980
  Ký hiệu xếp giá: 4(N523)/C430T
  Loại CSDL: