Tìm thấy 13 Kết quả Tổng số 26294

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Dede Teeler
  Thông tin xuất bản: Longman, 2000
  Ký hiệu xếp giá: 4(N523)+6T7.3.018.03/DED
  Loại CSDL:
 • 2.
  Tác giả: Đức Hùng
  Thông tin xuất bản: HCM.: Thống Kê, 2003
  Ký hiệu xếp giá: 6T7.3/ĐƯ.H
  Loại CSDL:
 • 3.
  Tác giả: Trịnh Anh Toàn
  Thông tin xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2000
  Ký hiệu xếp giá: 6T7.3/TR.T
  Loại CSDL:
 • 4.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: HCM.: Trẻ, 2002
  Ký hiệu xếp giá: 6T7.3/INT
  Loại CSDL:
 • 5.
  Tác giả: Thành Phú
  Thông tin xuất bản: H.: Thống Kê, 2002
  Ký hiệu xếp giá: 6T7.3/TH.P
  Loại CSDL:
 • 6.
  Tác giả: Trần Quang Minh
  Thông tin xuất bản: H.: Thống Kê, 2000
  Ký hiệu xếp giá: 6T7.3/TR.M
  Loại CSDL:
 • 7.
  Tác giả: Trần Văn Thắng
  Thông tin xuất bản: H.: Thống Kê, 2003
  Ký hiệu xếp giá: 6T7.3/TR.T
  Loại CSDL:
 • 8.
  Tác giả: Võ Văn Viện
  Thông tin xuất bản: Đồng Nai: Tổng hợp Đồng Nai, 2003
  Ký hiệu xếp giá: 6T7.3/VO.V
  Loại CSDL:
 • 9.
  Tác giả: Công Sơn
  Thông tin xuất bản: HCM.: Thống Kê, 2003
  Ký hiệu xếp giá: 6T7.3/CÔN
  Loại CSDL:
 • 10.
  Tác giả: Đoàn Ngọc Đăng Linh
  Thông tin xuất bản: HCM.: Thanh Niên, 2002
  Ký hiệu xếp giá: 6T7.3/HƯƠ
  Loại CSDL: